Kowale

  • Nieruchomość zlokalizowana w Kowalach, Gmina Kolbudy na południu Gdańska
  • Bezpośrednie sąsiedztwo Obwodnicy Trójmiasta
łączna powierzchnia działek332 326 m2

Położenie

Działki

Nr działkiPowierzchnia
94/2736 949 m2
94/29121 643 m2
94/5254 771 m2
94/502 266 m2
109/65116 697 m2