Chojnice

  • Położenie w centrum miasta Chojnice
  • W bezpośrednim otoczeniu tereny zabudowane
łączna powierzchnia działek12 144 m2

Położenie

Działki

Nr działkiPowierzchnia
1. 1779/7440 m2
2. 1777/81481 m2
3. 1779/342996 m2
4. 1779/32407 m2
5. 1779/244304 m2
6. 1779/262886 m2